Rodinné centrum Jablíčkov Praha 10

Cílem našeho snažení jsou spokojení dospělí a šťastné děti.

Poskytujeme zázemí pro vzájemná setkávání maminek, tatínků a prarodičů.
Programy pro rodiče s dětmi, zájmové kroužky pro děti probíhají celý školní rok dle rozvrhu (viz pravidelné programy)
Dále pořádáme jednorázové akce pro celou rodinu, worskhopy a semináře.
Provozujeme školičku a mimiškoličku, a to i v době letních prázdnin.

V Jablíčkově je možné využít celé škály poradenství.

Rozvrh na nové pololetí od září 2016 zveřejněn, přihlašovat se můžete zde: https://jablickov.webooker.eu/

 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.