Archiv

Martinská slavnost 2017

Tradiční Martinská slavnost - nejdřív jsme si v Jablíčkově vyrobili lampiony a pak za hudebního doprovodu vyrazili na průvod.

Letní slavnost 2017

Prázdninové disciplíny a aktivity, malování na obličej, divadélko, občerstvení... i letos se slavnost povedla!

Čarohraní 2017

Malí čarodějové a čarodějky si vyzkoušeli různé disciplíny v rámci čarodějné školy, a po vystoupení opravdového kouzelníka si všichni mohli opéct na ohni buřty.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.